Boekverslag van IV geschreven door Arjen Lubach (Zeker Weten Goed) (2023)

Personages

Elsa

Elsa is een jonge, slimme wiskundige. Ze heeft een oude, wijze vader met wie ze altijd raadseltjes oploste. Natuurlijk gaat ze meteen na de melding van de moord op haar vader naar Nederland. Via de postume aanwijzingen, die hij haar geeft in een soort codetaal, komt ze erachter dat niet de politie haar grootste vijand is, maar een elitegarde van het Koninklijk Huis. Als ze de laatste aanwijzing goed doorheeft, beseft ze dat het geheim in haar eigen zomerhuisje ligt. Daarmee is de queeste voltooid. Ze keren terug en Prins Willem-Alexander zorgt voor een geweldige apotheose. Het blijft daardoor ook onduidelijk of ze werkelijk de afstammeling van de Oranjes was.

Robin

Robin is een jonge studente die nauw heeft samengewerkt met Marcus Ruys, zij is de ontdekker van de Thorbecke-brief. Ze helpt Elsa bij de zoektocht naar het grote geheim, net zoals de andere Robin in het Batman-verhaal zijn baas helpt. Ze is snel, slim en dapper, zeker aan het einde van het verhaal.

Maarten van Eck

Maarten van Eck is de wetenschapper die zijn lot verbonden heeft aan populaire praatprogramma’s op de televisie. Hij doet sterk denken aan Maarten van Rossum. Hij heeft veel kennis van het Koninklijk Huis en hij denkt dat Elsa Ruys een afstammeling van de Oranjes is. Door zijn contacten met de televisie wordt de live-uitzending van het gewelddadige slot van het plot wereldnieuws. Hij is homoseksueel vinden Robin en Elsa op een simpele manier uit en hij gebruikt dat gegeven in zijn relatie tot de burgemeester van Delft.

John

John is een gewetensvolle rechercheur die later ook wel door heeft dat Elsa nooit de dader van de moord op haar vader kan zijn. Hij heeft haar wel op het eerste gezicht verdacht. Wanneer hij haar onschuld ventileert, wordt dat door zijn collega Mirjam doorgespeeld naar Vier. John wordt van de zaak afgehaald, maar zoals zo vaak in deze verhalen, blijft hij eigenwijs zijn eigen plan trekken en wordt hij aan het einde nog belangrijk als hij in de Provence ten tonele verschijnt wanneer Willem-Alexander de overblijfselen wil hebben.

Jacob

Jacob is de trouwe vazal van de prins. Hij is opgegroeid in het paleis waar de oude Koningin Juliana en Prins Bernhard erg aardig voor hem waren. Nadat hij een vies zaakje had opgeknapt toen er inbrekers waren in het paleis, kon hij toetreden tot de elitegarde die rondom de leden van het Koninklijk Huis een rol speelt. Hij doet trouw wat de prins van hem vraagt en hij offert zich aan het einde op als hij de kogel die John Hart afvuurt, wil opvangen.

Quotes

"‘En hij vond Emma?’Klopt, Duits, eenenveertig jaar jonger en helemaal klaar om voor nageslacht te zorgen. Maar Willem III was dankzij wat venijnige geslachtsziektes in de paar jaar daarvoor inmiddels zo onvruchtbaar als een dood paard. Althans dat is het vermoeden. En daarom werd er door het hof en de regering iemand gevonden die in het diepste geheim Emma wilde bezwangeren. Een lakei of een vriend." Bladzijde 220
"Op het moment dat hij wil weglopen voelt hij zijn eigen telefoon trillen in zijn broekzak. Het nummer is geblokkeerd.‘John Hart’, zegt hij.De stem van een Amsterdamse collega. ‘Het ziekenhuis belde. Kahn heeft het niet gehaald.‘Wat bedoel je?’‘Ze is tien minuten geleden overleden.’‘Christus’, zegt Hart." Bladzijde 226
"IV – zijn eerste codenaam wordt consequent doorgevoerd als het om het Leger gaat- kwam binnen een week met deze nieuwe locatie. Paleis Soestdijk voldeed niet meer nadat Bernhard was overleden en er niemand weer woonde. Bovendien werd het plan opgevat om het paleis binnen een aantal jaar open te stellen voor publiek. Daarom werd de organisatie van de elitegarde verplaatst naar landgoed Rustenhoven." Bladzijde 250
"Haar vader bedoelde niet deze zwijger. Ze weet het zeker. De zwijger die hij bedoelde was ver van Delft, van het Vondelpark en ver van het appartement aan het Victoriaplein. De zwijger die hij bedoelde stond in Le Muy in de Provence: de zwijger waar het Marcus Ruys om was te doen was hun familiehuis. Maison Taciturne." Bladzijde 272

Thematiek

Queeste

Het verhaal heeft de drie klassieke kenmerken van de Middeleeuwse queeste (vgl. de Arthurromans.) - Het begint en eindigt namelijk op dezelfde plek (het vakantiehuis in Zuid-Frankrijk).- Daarna gaat de hoofdpersoon op zoek naar de waarheid en zij doet dat op vreemde bodem (in dit geval terug naar Amsterdam). De hoofdpersoon moet allerlei moeilijkheden overwinnen (o.a. vluchten voor politie en de handlangers van Willem-Alexander, bedreigd worden door Ans Kahn, bedreigd worden door de elitegarde). Steeds krijgt de hoofdfiguur nieuwe aanwijzingen om achter het grote raadsel van haar opdracht te komen. - Uiteindelijk is de afloop van een queeste altijd goed: het kwaad wordt gestraft: Willem-Alexander maakt Maxima weduwe.

Motieven

Whodunit

De thriller is natuurlijk in eerste instantie een whodunit. Wie heeft de vader van Elsa Ruys vermoord? Zij gaat op zoek naar de daders. Uiteindelijk wordt duidelijk wie achter de moord steekt.

(Video) The Green Happiness - Zondag met Lubach (S05)

Fantasie en werkelijkheid

Lubach bevindt zich met deze inhoud op de grens tussen fictie en fantasie. We noemend dit motief (ook wel genre) “faction” (een combinatie van fictie en facts: verbeelding en feiten). De grote man in de Nederlandse literatuur is daarin Tomas Ross.

Vader-dochterrelatie

Het is duidelijk dat Elsa en Marcus een goede dochter-vaderrelatie hebben en dat zij er alles aan zal doen om de adres van de moord op haar vader te achterhalen. Ze zijn allebei ontzettend slim en scheppen er plezier in om elkaar met aanwijzingen raadsels op te geven. Dat vormt de clou van het verhaal.

Familiegeheim

De Oranjes doen er alles aan om de informatie over het verleden te verzwijgen. Niets voor niets heet hun grote familievoorman Willem de Zwijger. Het geheim nemen ze liever mee in hun graf: letterlijk gezien door Willem-Alexander

Vals beschuldigd

Een bekend motief in thrillers. De verteller wordt vals beschuldigd en doet alles om zijn/haar onschuld te bewijzen. Ze krijgt daarbij meestal hulp van anderen: in dit geval van Robin en Maarten van Eck. Dat stelt haar in staat haar onschuld te bewijzen.

Heden en verleden

Motief dat op de achtergrond een belangrijke rol speelt. Van Eck verzamelt informatie over de leden van het Koninklijk Huis in de 19e eeuw. Er zouden afstammelingen in de bastaardlijn van de Oranjes zijn.

Trivia

Na drie romans schreef Arjen Lubach zijn eerste literaire thriller, gewoon omdat hij daar veel zin in had. Dat betekent niet dat hij meteen thrillerauteur zal worden. Eigenlijk was het een beetje een experiment.

Titelverklaring

IV verwijst naar een personage in de thriller die met Vier wordt aangeduid en de opdrachtgever is van de mannen die achter Elsa Ruys aan zitten. Het blijkt uiteindelijke een verwijzing naar koning Willem IV te zijn oftewel Willem-Alexander.

Structuur & perspectief

De thriller wordt onderverdeeld in drie delen. Deze worden op hun beurt weer onderverdeeld in kleine hoofdstukken die weliswaar geen titel hebben, maar wel steeds een aanduiding hebben waarin wordt aangegeven waar dit hoofdstuk zich afspeelt. Dat heeft vaak ook weer te maken met het vertellende personage.

(Video) 'Vape ONTPLOFT in mijn KEEL' | De waarheid over wegwerpvapes

Er zijn namelijk diverse personale vertellers in deze roman die elkaar vrijwel elk hoofdstuk afwisselen: de belangrijkste vertellende personages (allen in de o.t.t. vertellend) zijn Elsa Ruys (dochter van een wetenschapper), Ans Kahn (directrice Nederlandsche Bank), Jacob (een geheime beveiligingsagent) en John Hart (politierechercheur).

Het lijkt echter alsof de schrijver dat af en toe vergeten is, wanneer er een ineens een zin met een auctoriale verteltrant te lezen valt.

Vgl. “Op een moment dat Van Eck zijn browser opent en iets intypt, gaat er op een computer in Amsterdam een venster open.” (blz. 207)

Decor

Elsa krijgt te horen dat haar vader vermoord is en ze vertrekt meteen met het vliegtuig (erg snel geregeld, kun je zeggen) naar Nederland. Daar valt ze van het ene avontuur in het andere. Een ruime dag later krijgt het verhaal in Zuid-Frankrijk zijn beslag.

Uit tekstgegevens kun je als lezer opmaken dat het verhaal in de zomer van 2012 speelt. Er worden op een zeker moment in het verhaal namelijk gegevens uit een stamboom van de familie Ruys vermeld. De oude Marcus Ruys is geboren in 1929 en in het krantenbericht over zijn dood wordt verteld dat hij 83 jaar is geworden. Het is dan 2012. Ook wordt er steeds gesproken over een hete zomer, zowel in Frankrijk waar Els met Joost op vakantie was, als in Nederland, maar een vakantiemaand wordt niet genoemd.

[Arjen Lubach besluit zijn thriller met de mededeling dat hij het verhaal heeft geschreven in Rome in de zomer van 2012.]

De decors die een rol spelen zijn:

- Het vakantiehuisje in Zuid-Frankrijk waar Els en Joost met hun kind Lars vakantie vieren. Het huisje draagt de mooie naam Maison Taciturne (Huis De Zwijger);

(Video) Nova College Tour: Interview met Willem Holleeder (12-10-2012)

- Amsterdam waar haar vader woont (en is vermoord) en waar Elsa wordt opgejaagd door een elitegarde;

- Het huis in de duinen bij Heemskerk waar Ans Kahn woont;

- Het pand Kibubu Vastgoed in de Maartendijkse Bossen, waar Vier op en prachtig landgoed zijn handlangers ontmoet en opdrachten geeft.

Stijl

De stijl van de thriller wordt voornamelijk bepaald door het razendsnelle tempo waarin het verhaal aan de lezer wordt voorgeschoteld. Uiteindelijk vindt alles plaats op een en dezelfde dag: een bijna klassiek gegeven. Ook houdt hij zich aan de kenmerken van de queeste: het begin en het einde op dezelfde plaats (Zuid-Frankrijk) avonturen op vreemd gebied en een bevredigende afloop. Het tempo wordt vooral veroorzaakt door de snelle wisseling van decors en vertellers.

In zijn stijl karakteriseert Lubach ook de kroonprins door hem mededelingen te laten doen over andere personages, zijn vakantiewoning in Mozambique die niet doorging en de toespelingen op de troonsafstand van zijn moeder.

Slotzin

Dit is het beeld dat bijblijft, dat een miljoen keer op internet wordt bekeken, dat de volgende weken in de kranten zal staan. Het is het bevroren beeld dat het icoon wordt van het moment waarop het land veranderde.

Beoordeling

Arjen Lubach heeft met zijn eerste thriller een nieuwe weg ingeslagen. Hij heeft bovendien een verhaal bedacht dat een beetje doet denken aan de thrillers met een geheimzinnige achtergrond die over grotere belangen gaat. Je denkt dan al meteen aan de Davinci Code van Brown. Daarmee wil ik niet beweren dat het boek meteen al dat hoge niveau heeft. Maar wat wel grappig is aan deze thriller dat niet meteen alles wat je leest voorgekauwde, hapklare brokken stof zijn en dat je ook zelf kunt nadenken over de aanwijzingen die de personages krijgen. Dat geeft het boek zeker een extra dimensie. Uiteindelijk had ik op tweederde van het verhaal wel door dat achter de geheimzinnige IV onze eigen kroonprins stak, die op dat moment ook al ludiek een voorspellende zin over de abdicatie van zijn moeder in huis had. Inderdaad treedt die op 30 april 2013 af.

Die aanwijzingen aan de lezer tillen het niveau van de roman wel uit boven het gemiddelde van de Nederlandse thrillerschrijfsters van dit moment: Simone, Suzanne, Saskia, Loes en Marion. Liever trouwens dat Lubach een thriller probeert dan Marion Pauw een roman op stelten zet. Lubach heeft bovendien een moderne queeste geschreven die aan de drie klassieke kenmerken van de middeleeuwse queeste voldoet (geen toeval gezien de inhoud van de thriller).

(Video) Healing is God's will | Johan Toet | One Basics #25

De stijl van Lubach is sterk, hier en daar licht-ironisch en voortdurend heb ik me tijdens het laatste deel afgevraagd of de schrijver wilde testen hoe ver hij kon gaan in het “belachelijk maken” van het leden van het Koninklijk Huis. Maar misschien zal de nieuwe koning er uiteindelijk ook wel over kunnen glimlachen.

Daarmee zit Lubach op de grens tussen fiction en fantasy en dat noemen we tegenwoordig wel faction. Zijn grote voorbeeld in de Nederlandse literatuur is Tomas Ross, die ook vaak over leden van het Koninklijk Huis een thriller met waarheidsgetrouwe elementen schrijft (vgl. het in 2012 verschenen werk “Onze vrouw in Tripoli” waarin Mabel Wisse Smit een rol speelt. Het is niet gek om beide boeken op je lijst te zetten als je van dit soort literatuur houdt.

Het niveau van deze thriller is zeker geschikt voor de literatuurlijsten van havo en vwo en kan dan meetellen voor een waardering van twee punten.

Recensies

"Behalve de vaart in de thriller, die vrij klassiek is opgebouwd als zoektocht, is te prijzen dat Lubach er een intelligente queeste van heeft gemaakt. Bij de oplossing van het raadsel is Cicero van belang, evenals de liberale politicus Thorbecke en zijn er talloze historische verwijzingen die te maken hebben met het fundament van ons staatsbestel" http://www.tzum.info/2013...lubach-iv/
"Complotthriller, faction, allemaal van toepassing - maar de grote, knallende finale, die steeds duidelijker in zicht komt, heeft een wat potsierlijke kant: \'ach god, hij toch niet\'. Hoewel anderen er misschien liever het etiket \'hilarisch\' op zouden plakken. Kan ook. Ongegeneerd hilarisch." http://www.volkskrant.nl/...02/IV.html
"Net als Tomas Ross vaak doet in zijn misdaadromans bedrijft Lubach in IV faction: hij mengt historische feiten met fictie. Welke feiten, daar komt de lezer geleidelijk achter. Want als een ervaren thrillerauteur geeft Lubach informatie op gedoseerde wijze prijs. Wat over de historische basis van IV wel prijsgegeven kan worden zonder het leesplezier te bederven: het gaat om een precair onderwerp. Veertig jaar geleden zouden over dit boek mogelijk Kamervragen zijn gesteld.Net als Tomas Ross vaak doet in zijn misdaadromans bedrijft Lubach in IV faction: hij mengt historische feiten met fictie. Welke feiten, daar komt de lezer geleidelijk achter. Want als een ervaren thrillerauteur geeft Lubach informatie op gedoseerde wijze prijs. Wat over de historische basis van IV wel prijsgegeven kan worden zonder het leesplezier te bederven: het gaat om een precair onderwerp. Veertig jaar geleden zouden over dit boek mogelijk Kamervragen zijn gesteld.Alleskunner Lubach bewijst met IV dat hij ook een spannend boek kan schrijven. Hij weet zijn complottheorie te verpakken in een vlotlezende pageturner, waar de vergelijking met de auteur van The Da Vinci Code vrijwel direct om de hoek komt kijken. Lubachs boek bevat veel ingrediënten van Browns bestsellerrecept." http://www.nrclux.nl/iv-a...t/1073437/
"Is de hoeveelheid actie in het boek ook niet over the top? De verteller van het verhaal realiseert zich dat ook: ‘Er lijkt geen grens te zijn aan hoe krankzinnig deze dag kan worden.’ Dit staat op ongeveer tweederde van het boek en dan moet er nog heel wat gebeuren. De ontknoping bewijst dat er inderdaad geen grens zit aan die krankzinnigheid. Heeft Lubach IV in ernst geschreven of is het een sterk staaltje ‘zo-schrijf-je-een-thriller’? En kijken hoe ver je dan kunt gaan?" http://recensieweb.nl/rec...wste-boek/

Overhoor jezelf

Je hebt nog 3 Zeker weten goed verslagen over.

Boekverslag van IV geschreven door Arjen Lubach (Zeker Weten Goed) (1)

(Video) Conference: Incorporating Sustainability into Your Business Goals

Wil je onbeperkt toegang tot alle Zeker Weten Goed verslagen? Meld je dan aan bij Scholieren.com.

42.471 scholieren gingen je al voor!

Boekverslag van IV geschreven door Arjen Lubach (Zeker Weten Goed) (2)

Videos

1. Phd Defence of Anke I.A. Lemmens
(Maastricht University PhD Defenses)
2. Online Phd Defence Lennart R.A. van der Burg
(Maastricht University)
3. Marc-Marie & Aaf Vinden Iets - Lezen
(Marc-Marie & Aaf Vinden Iets)
4. Hoe de BELLiNGA'S Familievloggers van Herbalife naar Bioscoopfilm gingen | egbert reacting
(Egbert Kanaal)
5. 'Een KWAADAARDIG plan voor de WERELD' | De waarheid over The Great Reset
(NOS Stories)
6. Leraren maken het onderwijs
(Pakhuis de Zwijger)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 01/05/2023

Views: 6159

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.